Retourneren en Reparaties

Annuleren
Het annuleren van een bestelling is, zolang deze nog niet is verstuurd, kostenloos.
Annuleert u de bestelling, nadat deze aan u verzonden is, dan dient u het pakket bij bezorging te weigeren.
Indien Niessen Naaimachines reeds een betaling van u heeft ontvangen, dan zullen wij de aankoopsom, na goede
ontvangst van de retourzending, aan u terugstorten. De gemaakte verzendkosten zullen hierop in mindering worden
gebracht (alleen als u de bestelling aan de deur weigert en ongeopend laat meenemen door de bezorger).

Retourvoorwaarden
Als u een aankoop doet bij Niessen Naaimachines, krijgt u 14 kalenderdagen bedenktijd. De bedenktijd begint op de dag nadat de order is
geleverd. Deze periode geeft u de mogelijkheid het product te bekijken en de tijd om na te denken of u de order wilt houden of retourneren.

Binnen de bedenktijd heeft u als koper het recht om, zonder opgave van reden, de koop te ontbinden.
Dit ontbindingsrecht geldt uitsluitend wanneer u het product hooguit hebt gebruikt in zoverre dat je kunt beslissen of u het wilt houden of
niet.Het recht op ontbinding geldt niet wanneer u handelt in beroep of bedrijf, of als de koop zaken betreft zoals bedoeld in artikel 4 van
de Algemene Voorwaarden.

Niet-toegestane handelingen
Als koper mag je, met betrekking tot het product waarvan de koop ontboden is/wordt, geen handelingen verrichten die zijn voorbehouden aan
de fabrikant of door de fabrikant aangewezen personen. Ook mag u geen handelingen verrichten waardoor waardevermindering aan het product
ontstaat of waardoor het product door Niessen Naaimachines niet meer als nieuw kan worden aangeboden.

Welke handelingen niet toegestaan zijn, vind u meestal in de bij het product geleverde beschrijving, handleiding of op de website van de
fabrikant. Zo mag u bijvoorbeeld niet verzegelingen, onderdelen of serienummers verwijderen.

Schadevergoeding door de koper
Indien u binnen de bedenktijd de producten niet of niet compleet terugzendt of ze in beschadigde of anderszins verslechterde toestand
terugzendt, moet u de schade vergoeden die daardoor is ontstaan. Dit geldt ook als de schade is ontstaan tijdens gebruik in naleving van de
voorschriften van de fabrikant.

Dit is alleen anders wanneer de schade is ontstaan bij het uitproberen van het product, zoals dat in een winkel ook zou kunnen. Als koper kunt
u de verplichting tot schadevergoeding voorkomen door het product na aflevering niet in gebruik te nemen en bovendien alle vereiste zorg te
dragen om beschadiging te voorkomen. Dat kunt u doen door nauwkeurig alle retourinstructies na te leven die Niessen Naaimachines u bij de
orderbevestiging verstrekt.

Bij beschadiging of tenietgaan van een product, heeft Niessen Naaimachines het recht op schadevergoeding, tenzij de schade een aantoonbaar
direct gevolg is van normaal gebruik. Normaal gebruik heeft uitsluitend het doel het product uit te proberen. Ook moeten hierbij de
voorschriften zijn opgevolgd die behoren bij het product of de retourzending.

In ontvangst genomen artikelen dient u terug te sturen naar onderstaand retouradres.
Niessen Naaimachines zal de gehele aankoopsom, inclusief de berekende verzendkosten aan u terugstorten. De verzendkosten voor het
retourneren zijn voor uw rekening.Ook bij het retourneren van een deel van uw bestelling zijn de verzendkosten voor uw rekening.

De aankoopsom van het door u geretourneerde deel van de bestelling zal aan u worden teruggestort. Verzendkosten worden in dat geval niet gerestitueerd.
Wij adviseren om bij retournering te kiezen voor de pakketpost van PostNL. Voor verzending van een pakket tot 10 kg (met Track & Trace)
betaalt u dan € 6,75 en voor een pakket van 10 tot 30 kg betaalt u € 16,75. Alle annuleringen, ruilingen en retourneringen dienen schriftelijk
aan Niessen Naaimachines kenbaar te worden gemaakt. Dit kan via e-mail of post. U dient hierbij in ieder geval uw volledige naam en het order-
of factuurnummer te vermelden. Voor het terugbetalen van reeds betaalde bedragen hebben wij tevens uw bankrekeningnummer
nodig.

Let op: het rekeningnummer dat u opgeeft voor de terugbetaling dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer waarvan u de betaling aan
Niessen Naaimachines heeft gedaan. Dit i.v.m. eventuele fraude met terugbetalingen.
Eventueel reeds betaalde bedragen worden binnen maximaal 14 dagen aan u terugbetaald.

Reparaties

Wanneer het door u in ontvangst genomen product niet naar behoren werkt of een defect heeft lost Niessen Naaimachines dus kosteloos voor

u op mits dit defect niet ontstaan door eigen gebruik. Daarbij verwijzen wij u naar de garantie voorwaarden per product. U kunt het product

retour sturen aan onderstaand adres.


Retouradres:
Niessen Naaimachines
o.v.v. "Retour"
Jan Steenlaan 75
3904 XN VEENENDAAL